Ordningen med tilskudd til fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område gjelder fra 1. juli, melder Fiskeridirektoratet. Det gis tilskudd til krabbe under 0,8 kilo og hunnkrabbe over 0,8 kilo. Tilskuddet gis per kilo landet krabbe.Nye vilkår i 2018: Fartøy og bedrifter som skal få tilskudd