Charles ble medlem i daværende Remøy og Sævik Fiskarlag i 1959. Fra da hadde han et