Det mener Einar Ellingsen. Han ledet kontrollseksjonen i direktoratet fra tidlig 1990-tall til han sluttet i 2013. Direktoratet bygget i den tiden gradvis opp en organisasjon bestående av jurister, politifolk, revisorkompetanse og teknisk kompetanse,