Ludvigsen er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre unge menn. Det er statsadvokat Tor Børge Nordmo ved Troms og Finnmark Statsadvokatembeder som har tatt ut tiltalen.

Utnyttet psykisk utviklingshemmet

Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) paragraf 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning i mai/juni 2014.

Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven (1902) paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011-2017 og en sommer/høst 2014.

Lovet statsborgerskap

I tiltalen kommer det frem at den tiltalte skal ha forledet fornærmede til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata statsborgerskap.

Videre kommer det frem at en av de fornærmede skal ha fryktet konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle omgangen til andre.

Siktet i januar

Det var 3. januar i år at Ludvigsen ble pågrepet av politiet, siktet for sedelighetslovbrudd. Politiet mente at den tidligere Høyre-politikeren i perioden 2000-2017 hadde misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med mindreårige. En drøy måned senere mente politiet at fare for bevisforspillelse ikke var stor nok til at det var behov for videre varetektsfengsling. 8. februar ble Ludvigsen løslatt.

Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen har tidligere opplyst at hans klient nekter for å ha gjort noe straffbart, skriver VG.

Svein Ludvigsen

  • Svein Ludvigsen (født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms) er en tidligere, norsk banksjef, embetsmann og politiker (H).
  • Ludvigsen var innvalgt på Stortinget fra Troms 1989–2001, 2. nestleder i Høyre 1990–1991 og fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2005. 
  • På Stortinget var han leder i Stortingets næringskomité 1993–1997 og visepresident i Lagtinget 1997–2001. Før han ble innvalgt på Stortinget, var Ludvigsen lokalpolitiker og banksjef i Sparebanken Nord-Norge i Tromsø.
  • Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms den 31. august 2001, men tiltrådte først den 17. januar 2006. Han gikk av sommeren 2014, da han fylte 70 år.
  • Han er tildelt ordenen Kommandør av St. Olavs Orden 2005.
  • Ludvigsen er bosatt i Tromsø, er gift og har tre barn.

Offensiv strukturpolitikk

Den tidligere Høyre-politikeren var fylkesmann i Troms fra 2006 til 2014. Før det var han fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering mellom 2001-2005. 

Han er særlig husket for sin offensive strukturpolitikk, med innføring av evigvarende kvoter i 2005. Et vedtak han fikk mye politisk motbør for, men som ble godt mottatt av fiskebåtrederne, og som førte til at redere valgte å strukturere flere av kvotene de hadde i den tro at kvotesammenslåingen ville vare evig.

Blant disse var Volstad AS, som valgte å strukturerer tre fartøy i rederiet, til ett. Ludvigsens etterfølger, Helga Pedersen, omgjorde vedtaket om evigvarende kvoter og gjorde de tidsbegrensede til 25 år. Samtidig ga hun lovverket tilbakevirkende kraft. Volstad gikk til rettssak for å få beholde evigvarende kvoter, men tapte. En sak som gikk helt til Høyesterett.

TIDLIGERE FISKERIMINISTER: Svein Ludvigsen satt som fiskeriminister i Kjell-Magne Bondeviks andre regjering fra 2001-2005.  Foto: Einar Lindbæk

Kontroversiell

At fiskeriminister Svein Ludvigsen ga fiskebåtrederne anledning til å kjøpe seg evigvarende kvoter, skapte sterke reaksjoner fra den politiske opposisjonen. De hevdet at de små kystsamfunnene ville miste livsgrunnlaget når kvotene blir solgt videre til de store fiskebåtrederne, som hovedsakelig ville ta fangst som ble solgt til utlandet.

Kritikken gikk også på det etiske i å selge for evig og alltid en naturressurs som ble definert som «fellesskapets eiendom».

Ludvigsen ble også regnet som en kontroversiell minister, og blant annet beskyldt for inhabilitet fordi han hadde en bror i nestlederstilling i Norges Sildesalgslag, som også eide flere fiskefartøyer.

Han fikk også kritikk for nedleggelsen av fiskefusktelefonen, som var noe av det aller første han gjorde da han tiltrådte som fiskeriminister. Han møtte også kritikk for sitt medlemskap i frimurerlosjen og for sin tilknytning til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, eller mormonerkirken.

Ludvigsen var medlem av Den norske Frimurerorden, men trakk seg ut av ordenen som statsråd. Han var også mormoner, men ga også avkall på dette medlemskapet som minister.