Lederne i de store organisasjonene i fiskerinæringen ønsker seg flere kvinner inn i styrene. Fiskeribladet