Fra å være et av de største lokallagene i Nordland, som markere seg i de fiskeripolitiske debattene, har det de siste årene vært helt stille rundt Øksnes fiskarlag. Etter at Mikal Steffensen trakk seg som leder for tre år siden, har lokallaget i en av de store fiskerikommunene i nord nærmest ligget brakk. Ingen har heller sagt seg villig til å ta på seg ledervervet. Før nå.

Under sist ukes årsmøte ble tidligere fiskekjøper Geir Rognan valgt til ny leder i Øksnes fiskarlag.