Det er i en uttalelse fra Vest-Finnmark Rådet om at plikttrålerne må