Bare 50 prosent av norske fiskerier målt i volum er MSC-sertifisert fra i år. Dette er en kraftig nedgang fra over 90 prosents sertifisert fisk før mars 2019.

Nedgangen sertifisert fisk fortsetter til i underkant av 40 prosent fra slutten av april i år. Det skjer når det kystnære torsk- og hysefisket i Nord-Norge mister miljøsertifiseringen.

MSC-sertifisering er blitt miljøstandarden som måler bærekraftig høsting av fiskeriressursene og er et barometer som har betydning for omsetning av fisk.

Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag jobber spesielt med denne problemstillingen og tegnet et utfordrende bilde for næringen på Ombordfryst-konferansen torsdag.