Spennende produkt av tare er nå mulig å få kjøpt i butikker på Sunnmøre. – Vi tar dette skrittvis mot en landsdekkende distribusjon, sier Annelise Chapman, daglig leder i