Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at Tana tronar på toppen av lista over norske elvar og vassdrag der det i gjennomsnitt er teke flest fisk dei siste ti åra.

På dei to neste plassane følgjer Namsenvassdraget og Altavassdraget. I Tana har fangsten vore rett under 11.000 fisk i året i gjennomsnitt.

Men sjølv om Tana kan vise til beste gjennomsnitt, var det i Namsen fiskarane hala på land flest fisk i 2019. Tana og Alta følgde deretter, visar SSB til.