Sagat skriver at det søndag ble kjent at Svein Lyder starter fiskemottak i de gamle lokalene til Finnmark Rein i Bugøynes.

I Bugøynes er det særlig tilgangen på reker, og muligheten for videre distribusjon, som gjør stedet så forlokkende.

Lyder forklarer at det er særlig tre steder som har store reker, det er Grønland, det er Newfoundland og det er Varanger. Derfor kan rekene selges inn med dette som varemerke, og planen er å sende dem langt utover Norges grenser. Da er det flytransport som gjelder, for å bevare dem ferskest mulig.