Andersen Kystfiske

I Stamsund i Vestvågøy har innehaver Eirik Andersen startet et enkeltpersonforetak som skal drive med fiske og fangst.

MM Ocean AS

I Bodø er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling, innovasjon, produksjon og rådgivning innen områdene sjømatnæringene, havnæringer og beslektede næringer og ellers annen næringsvirksomhet. Selskapet kan ved innskudd eller på annen måte gjøre seg interessert og delta i andre foretak. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Mona Lindal er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Malin Johansen.

Svartoksen Fiskeri AS

I Bodø har styrets leder Tord Ueland Kolstad startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og det som står naturlig forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Tmarstrand AS

I Nordfold i Steigen har daglig leder og styreleder Torben Marstrand startet et nytt aksjeselskap som skal drive med konsulenttjenester innen havbruk og beslektede områder. Selskapet skal i tillegg kunne drive med kjøp, forvaltning og salg av verdipapier og eiendommer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.