Stig Remøys krillselskap Rimfrost AS leverte like før jul regnskapet for 2017. Det viste et solid underskudd på 64 millioner kroner. Men det er småpenger i forhold til 2016-tallene