Fiskebåtrederiet Utvik Senior AS i Tromsø fisker med sin nye båt, den 19,75 meter lange «Flobjørn», bygget i Tyrkia og levert tidlig i 2018. «Flobjørn»