Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner euro. Slaktevolumet var 127.000 tonn