Et stort forskningsprosjekt der det puttes inn 45 millioner kroner, skal se på om oppdrettsnæringa jager fisken vekk fra fjordene, melder NRK.

Forskerne ønsker å undersøke hvorvidt gytetorsken blir presset ut av fjordene når oppdrettsanleggene blir etablert. Forskningen skal foregå i Finnmark, men hele Norge vil dra nytte av resultatene, viser kanalen til.

Vil ha stopp i konsesjoner

SV synes det er overraskende at det ikke har vært forsket på hvordan oppdrett påvirker andre marine næringer før.

– Fiskerinæringen har sagt i mange år at oppdrettsnæringen ødelegger for fiske. Kysttorsken er faretruende nær å bli rødlistet. Det kan svekke hele det norske fiskeriet, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Fylkesnes sier til kanalen at vi spiller hasard med havet når vi ikke vet effektene av det vi gjør.

SV krever derfor at det ikke skal gis nye konsesjonene til oppdrett så lenge kunnskapshullene er så store.

Fakta på bordet

Fiskeriministeren sier til kanalen at en stopp i nye konsesjoner ikke er aktuelt. Han vil hente inn kunnskap samtidig som en har vekst i næringen.

– Per i dag er dette spekulasjoner, selv om det er kvalifiserte spekulasjoner. Vi skal ikke stoppe en bærekraftig utvikling i oppdrett av den grunn. Da få vi ta konsekvensene når vi får fakta på bordet, sier Odd Emil Ingebrigtsen til NRK.