Regjeringa foreslår fleire tiltak som skal gje betre kunnskap, meir innovasjon og betre