- Jeg forstår at beboere i Bergen og Tromsø kan føle uro når det ankommer russertrålere med koronasmitte om bord til beredskapshavn i byene deres. Men vi er pliktig til å hjelpe og vi skal være trygge på at vi har et profesjonelt helsevesen som ivaretar fiskernes helse uten at de fastboende utsettes for smitterisiko.

Mange syke

Det sier Bengt Rune Strifeldt, medlem av Stortingets næringskomite og Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsperson, til Fiskeribladet like etter at nyheten om at en av de smittede om bord på den russiske tråleren «OMA», som ligger til kai i Bergen, ble bekreftet