Et opprop, signert 30 fiskere og fiskarlagsmedlemmer i Lofoten og Vesterålen, publisert i