En strid om beregning av torskevekt i forbindelse med innmelding av fangsten, gjorde at det ble åpnet straffesak mot skipper Dag Ivar