Lokale eldsjeler og ei samla sjømatnæring tar eit tak for miljøet og inviterer til «Strandryddefestival» på Øygardshamna på Giske utafor Ålesund fredag 3. mai. Fiskeriminister Harald T. Nesvik, vil delta på strandrydding torsdag 2 mai. Til saman ti organisasjonar frå sjømatnæringa (sjå faktaboks) i samarbeid med «Hold