Lusemiddelet teflubenzuron blir tilsatt i fôr til oppdrettslaks for å bli kvitt lakselus. Forskerne har tidligere dokumentert at når stoffet havner på havbunnen gjennom spillfôr og laksekitt, kan eksempelvis skalldyr, som reker, over tid få i seg stoffet.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har nå sett på hvor mye eller lite av dette stoffet som er skadelig for strandreker - den vanligste rekearten langs kysten. Seks grupper villfangede strandreker fikk fôr med ulike mender teflubenzuron i opptil 66 dager på lab. Mange dødde før den tid, melder HI i en artikkel.

Halvparten døde

– Den kraftigste dosen var like under 19 prosent av det laksen får hver dag under behandling, sier havforsker Ole B. Samuelsen.

Dosen som tok livet av halvparten av strandrekene, beregnet forskerne til å være 100 ganger svakere enn dagsdosen for laks. Dette er et standardmål for hvor giftig et stoff er, som forskerne kaller LC50.

Står i fare

Labforsøkene sier først og fremst noe om hva som skjer dersom strandreker får i seg teflubenzuron, påpeker HI.

– Resultatene viser at stoffet er giftig selv i svært små mengder. Tidligere har vi dokumentert tilsvarende mengder teflubenzuron som LC50-dosen i dypvannsreker og sjøkreps inntil 300 meter fra oppdrettsanlegg. Selv åtte måneder etter lusebehandling, sier Samuelsen.

Han viser til at disse forsøkene viser at strandreker som lever i nærheten av anlegg som behandler laksen med teflubenzuron står i fare for å få i seg dødelige doser over lengre tid.