Som en del av regionreformen skal ansvaret for statlige fiskerihavner overføres til de nye fylkeskommunene fra 1. januar 2020. , og Kystverket har varslet stopp i planlegging av nye tiltak. I statsbudsjettet