– Vi fikk oppklart noen av de utfordringene vi støtte på i fjor under bestandsberegningene, forteller torskeforsker Bjarte Bogstad fra metodegjennomgangen (benchmark) som det internasjonale havforskningsrådet (ICES)

.

Bogstad ønsker ikke å gå i detalj på hva de nå har endret på og hvilke utslag dette vil gi kvotemessig. Men han er klar på at han har liten tro på at det blir aktuelt med ei oppjustering av torskekvoterådet midt i kvoteåret slik man fikk på hyse for to år siden.