Det sa Aps medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Leif A. Sande, da Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet ble debattert på Stortinget torsdag.

I en kommentar til Riksrevisjonens rapport har fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sagt at formålet i havressursloven «må tolkes som at fiskeripolitikken samlet sett skal gi et bidrag til fiskerienes ringvirkninger i distriktene som er større enn hva som ville ha skjedd uten en slik fiskeripolitikk».

Dette er ikke i tråd med Stortingets intensjoner med loven, bemerker en samlet kontroll- og konstitusjonskomité i sine merknader.