I en pressemelding mandag opplyser Stortinget at en særskilt komité skal sikre rask behandling av saker i forbindelse med koronakrisen. Det ble vedtatt på Stortinget i dagens stortingsmøte.

Komitéen består av Stortingets president samt én representant for hver partigruppe.

Stortingets forretningsorden § 18 gir Stortinget mulighet for unntaksvis å nedsette særskilte komitéer til å behandle en enkelt sak eller saker av et bestemt slag.

– Når vi nå setter ned en særskilt komité sikrer vi at Stortinget kan behandle saker i forbindelse med korona-viruset så raskt som mulig, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Reduserer antall representanter

Torsdag vedtok presidentskapet at antallet representanter tilstede i salen når møtet settes og under voteringer reduseres til 87 ut april. Etter Grunnloven §73 kan ikke Stortinget holdes med mindre minst halvparten av dets medlemmer er tilstede.

Av smittehensyn sitter representantene lengst mulig fra hverandre, og ikke nødvendigvis på sine vanlige plasser.

Dagens stortingsmøte foregikk også med stengt publikumsgalleri, grunnet smittevernshensyn.