Det var etter et forslag fra Sverre Myrli, på vegne av Arbeiderpartiet, at saken kom til debatt