Økonomisk prognose som er utarbeidet av Statistikk Island viser at landets BNP forventes å falle med 8,4 prosent i 2020. Prognosen presenteres i en ny utgave av Statistical Series, der en revidert økonomisk prognose for 2020–2025, nå er tilgjengelig. De dårlige utsiktene i år kan