Ekkoloddbildene ble registrert på seitråleren «Haltentrål» på Buagrunnen i natt og er årets første livstegn fra silda på det normalt så rike gytefeltet. – Det er en tidlig registrering og