I en pressemelding opplyser A-krimsenteret i Nordland at de i løpet av mars har kontrollert 17 fiskebedrifter i Lofoten og Vesterålen - og kontaktet mer enn 200 medarbeidere.

Hovedfokuset under kontrollene var hvordan personer fra utlandet har det som arbeidstakere i fiskeindustrien i forhold til rettigheter og plikter.

«Målet har vært å sikre en næring som ivaretar sikkerhet, regelverk og arbeidsmiljø, ved å ta ut useriøse virksomheter», vises det til i meldingen.

Foreløpig har A-krimsenteret avdekket følgende:

 • Mange eldre bygninger hvor arbeiderne er innkvartert. Stor variasjon i kvalitet, alt fra nytt til gamle bygninger
 • Flere kritikkverdige forhold i forbindelse med kontroll av forlegninger, blant annet på brannverninstruksen.
 • Det er blitt gjennomført samtaler med et stort antall utenlandske arbeidere. Arbeiderne er blant annet gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Det har også vært fokus på samtaler med ledelsen på de ulike fiskebrukene.
 • Det forekommer også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.
 • Noen arbeidere må be om forskudd på lønn fordi det har vært for lite timer denne sesongen, og således ikke hatt råd til å betale for mat og lignende.
 • Flere steder ble det opplyst at arbeiderne hadde 7-8 euro i timen. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyser at de ikke får overtid.
 • Det er avdekket forhold og brudd i forbindelse med at arbeidstakere må dekke arbeidstøyet selv. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal dette dekkes av arbeidsgiver.
 • På noen plasser har arbeidstakere forsvunnet fra virksomheten når kontrollmyndighetene har møtt opp.
 • På ett av fiskebrukene forsvant 12 utenlandske arbeidere fra fiskebruket dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og kontrollert bruket.
 • En daglig leder på ett av fiskebrukene ønsket ikke å opplyse hvor arbeiderne til virksomheten var forlagt. Vedkommende ønsket ikke å samarbeide med kontrollmyndighetene når det gjaldt dette.
 • NAV vil utrede mellom fem og ti saker for mulig trygdesvindel
  UNDER MINSTELØNN: Under kontrollene opplyste flere arbeidere at de hadde betalt under minstelønn. Foto: A-krimsenteret

Store mengder dokumentasjon

- Det er hentet inn en masse dokumentasjon og informasjon fra kontrollene som vi nå starter med å gå gjennom, sier koordinerende leder av A-krimsentret i Nordland, Per Thomassen.

A-krimsenteret i Nordland, er en tverretatlig enhet med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og politiet med fokus på arbeidslivskriminalitet.

– Hovedmålene for kontrollene som har vært gjennomført i fiskeribransjen har vært å få en oversikt over næringa sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive fremtredende modus knyttet til arbeidslivskriminalitet, samt identifisere og ta ut useriøse aktører i næringen, sier Thomassen.

DÅRLIGE BOFORHOLD: Bildet viser hvordan en av arbeiderne bor. Foto: Nordland politidistrikt