Leif Nøttestad, leder på økosystemtoktet, forteller om betydelige makrellfangster som er blitt tatt på toktet i de sentrale og nordlige delene av Norskehavet, inkludert sør-sørøst av Jan