Havbruksnæringen er en av de mest risikoutsatte arbeidsplassene i Norge, slik IntraFish flere ganger har omtalt.

I perioden 2001-2012 ble 761 ulykker med personskade rapportert inn til Arbeidstilsynet. Fra 1982 til 2015 mistet 34 personer livet.

– Man har kommet et godt stykke på vei når det gjelder sikkerhet i havbruket, men jeg oppfatter at det er behov for mer kompetanse. De som har ansvar for sikkerhet i næringen må lære de gode metodene for å styrke sikkerheten, sier professor ved institutt for marin teknikk ved NTNU, Stein Haugen, i en pressemelding fra NTNU Videre. De tilbyr nå et etter- og videreutdanningskurs innen «Sikkerhet og risikoanalyse innen havbruk».

Av meldingen går det fram at kurset er utviklet i regi av Brohode Havbruk 2050, og målet med kurset er å gi deltakerne innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruket. Kurset tar for seg sikkerhet for både personell, utstyr og fisk, skader på miljø og fiskevelferd.

– Kurset passer for alle som har noe med sikkerhet i havbruket å gjøre. Vi ønsker å få med blant annet operatører, driftsledere, forvaltningen, ansatte i tilsynsmyndigheter og leverandører på kurset. Et av målene med kurset er at ulike aktører skal møtes og få et felles grunnlag når det kommer til sikkerhet, opplyser Haugen i meldingen.

Les også:

Ekstreme dødstall i chilensk laksenæring: 16 døde i arbeidsulykker i 2019

39 alvorlige ulykker i norsk havbruk

To nye dødsulykker i chilensk laksenæring