I tillegg vil britiske trålinteresser knytte markedsadgang til EU-markedet med bytte av torsk fra Barentshavet. Dette er kommet frem i britisk media