Stor usikkerhet om CO2-avgiften. Reder frykter mange vil utnytte en uklar ordning.

Enkelte fartøy kan få stor kompensasjon for CO2-avgiften, uten å ha betalt avgift, mener fiskebåtreder. Noen kan få mer enn andre, noe som også er hensikten, mener lederen i Garantikassen.

GRENSER: Fiskebåter som lander fisk og bunkrer i utlandet, eller tar fangst utafor 250 nautiske mil fra norskekysten, slipper å betale CO2-avgift. Slik kolmuletrålerne gjør, men de kan få problemer der de fisker makrell og sild rundt en slik grense.
GRENSER: Fiskebåter som lander fisk og bunkrer i utlandet, eller tar fangst utafor 250 nautiske mil fra norskekysten, slipper å betale CO2-avgift. Slik kolmuletrålerne gjør, men de kan få problemer der de fisker makrell og sild rundt en slik grense.Foto: Kjersti Sandvik
Publisert 24. November 2020, kl. 13.47Oppdatert 24. November 2020, kl. 15.18