Regjeringen har bebudet en ny kompensasjonsordning for CO2-avgiften