– Hvis Fiskarlaget Nord vil sikre interessene til den mindre flåten bør de se på andre reguleringsformer enn størrelse. Dette