– Økt overlevelse ved levendefangst og levendelevering er det meste sentrale temaet i forskningen akkurat nå.