Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Tilsammen 22 forskningsmiljøer i Norge får status som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sentrene skal sikre et tett samarbeid mellom forskning og næringsliv.

– En gledens dag

Den langsiktige forskningen skal være et tett samarbeid mellom bedrifter som er aktive innen forskning og utvikling (FoU) og fremstående forskningsmiljøer. Målet er å styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.

– Faglig sett er dette en gledens dag. Et senter for forskningsdrevet innovasjon er viktig for en så praktisk organisasjon som Havforskningsinstituttet. Midlene vi får til denne SFI-en er betydelige. Dette åpner for viktig faglige satsninger for å løse problemer i næringen og redusere miljøutfordringene slik at vi kan høste bærekraftig av havets ressurser inn i evigheten, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne i en uttalelse.

Storsatsning på akustiske verktøy

I fiskeriene er akustiske verktøy helt sentralt. Ekkolodd, eller akustikk, blir blant annet brukt til å måle hvor mye fisk det er i et område. For HI er dette en viktig del av arbeidet med å beregne fiskebestander for å kunne gi kvoteråd.

Ny forskning kan gjøre verktøyene enda bedre – og det er målet for det nye senteret, Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification (CRIMAC), opplyser Havforskningsinstituttet i sin pressemelding.

Havforskerne ønsker å utvikle ekkolodd som ikke bare kan slå fast omfanget av en fiskestim, men også kan gi informasjon om hvilken art det er man ser på ekkoloddet, og hvor stor fiskene i stimen er. Dette vil forbedre nøyaktigheten av dagens overvåkningsmetoder, og det vil hjelpe skippere med å ta gode fangster – og redusere bifangsten.

Glede ved UiT

UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon.

– Jeg er stolt av og glad for at forskningsmiljøer ved UiT har fått to sentre for forskningsdrevet innovasjon i en sterk nasjonal konkurranse. Disse sentrene kombinerer avansert forskning med resultater som nærmer seg anvendelse, og sentrene har medlemmer både fra akademia og næringsliv, sier UiT-rektor Anne Husebekk, i en pressemelding

De to forskningsprosjektene som får status som SFI ved UiT er Visual Intelligence ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications – Innovations for fisheries and aquaculture ved Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi.

Nofima fikk også

Nofima blir også vertsinstitutt for et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Digital Food Quality vil ta for seg digitalisering innen matproduksjon.

I tillegg blir Nofima en viktig samarbeidspartner til Sintef Ocean og NTNU i senteret SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation der tema vil være bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. Begge sentrene vil arbeide for grønn omstilling og bedre ressursutnyttelse.

– Det er svært positivt at Norges forskningsråd har innvilget nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterne er et viktig virkemiddel som fremmer både forskningskvalitet og anvendt forskning. Dette gir kort vei mellom forskningsresultater og bruk hos næringslivspartnerne i satsingen sier administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, i en pressekommentar.