Meldingen som på norsk tyder; Handelssituasjonen er en katastrofe, ble avsluttet med intet mindre