– Det er blitt vanlig for oss å drive fiske også i jule- og nyttårshelga. Mannskapets stilles fritt i å velge