På Stadtlandet har styreleder Stig Tore Ervik startet et nytt aksjeselskap, Barent Sea Invest AS. Selskapet skal delta i fiskerirettede bedrifter på sjø og land, som komplementar, andelseier eller aksjeeier, samt kunne delta i enhver form for annen virksomhet av økonomisk art, herunder handel med aksjer og valuta.

Selskapet skal videre drive handel med skipsutstyr og annet fiskerirelatert utstyr, samt yte konsulent- og management-tjenester. Selskapet kan yte lån til datterselskaper og tilsluttede selskaper, samt stille kausjoner i forbindelse med finansiering av samme selskaper. Inge Tungevåg er daglig leder. William Tungevåg og Robert Ervik er styremedlemmer. Aksjekapitalen er på en million kroner.

Solbuen AS

I Napp i Flakstad kommune er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kommersielt fiske fra eget fartøy. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Inge Magnus Markussen.

Fish Catcher AS

I Steinkjer er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling, salg og utleie av tjenester og utstyr til havbruksnæringen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Ottar Haldorsen som også er styremedlem. Frode Kristian Danielsen er styrets leder.

Lungård Kystfiske Torgrim Rørtveit

I Ramberg i Flakstad kommune er det registrert et enkeltpersonforetak som har som formål å drive kystfiske. Torgrim Rørtveit er innehaver.