Det går fram av ei melding fra EU.

-  Ved å sette ei slik kvote, opptrer Island i strid med sine forpliktelser om å bevare en nøkkelressurs i Atlanterhavet, melder EU på sine hjemmesider.

I fjor fisket Island 112.000 tonn makrell. Så godt som hele kvantumet ble malt opp til fiskemel. Fiskerne fikk dermed brøkdeler av verdien for fisken i forhold til hva norske fiskere fikk.

Makrellen har vært tilgjengelig for islendingene i Smutthavet og egen økonomisk sone. I forhold til internasjonale avtaler gjør islendingene ikke noe galt. Island har forsøkt å få status som kyststat i forhold til makrellen, men de øvrige makrell-landene har ikke villet gi Island kvoter fordi makrellen i så kort tid har vært tilgjengelig for islendingene.

Islands svar har vært å sette sine egne kvoter. Totalkvoten på makrell er i år på 605.000 tonn. Norge og Færøyene har satt ei egen kvote på 35.000 tonn ”nordlig makrell” som et svar på EUs ”sørlig makrell”. Med det planlagte fisket på 112.000 tonn, er det åpenbart at makrellkvoten som er fastsatt, vil bli overfisket.

- Dette vil nulle ut den innsatsen kyststatene har gjort de siste 10 år, mener EU.