Det opplyser de i en pressemelding mandag formiddag.

Selskapet melder om sterk interesse for norske og utenlandske investorer, i en emisjon som var flere ganger overtegnet.

Pengene i emisjonen skal benyttes til å bygge opp biomasse, investere i sjølokaliteter samt til investeringer i verdikjeden.

Statt Torsk regner med at første noteringsdag på markedsplassen Euronext Growth blir på eller rundt 21. april.

Som IntraFish skrev forrige uke, var det da allerede tegnet aksjer for 101 millioner kroner. Virksomheten ble priset til 300 millioner kroner før kapitalutvidelsen.

Selskapet har en ambisjon om å produsere rundt 12.000 tonn torsk åer år innen 2024.

Meglerhusene Danske Bank og Sparebank 1 Markets var tilretteleggere i emisjonen.