Statt Sjømat AS

På Stadlandet er det registrert et nytt aksjeselskap som skal eie, drive, kjøpe og selge brønn- og bløggebåter, utleie av båter og foredling og salg av sjømat. Aksjekapitalen er på 105.000 kroner. Styrets leder er Arild Ole Borgund Iversen. Styremedlemmer er Inge Midtbø, Robert Ervik og varamedlem er Peder Hårklau Stave.

Kristinas Kjøtt og Fisk AS

I Jarfjord i Sør-Varanger er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive salg av kjøtt og fisk. Kristina Korshunova er daglig leder og styremedlem. Vidar Bjarne Bye er styrets leder.

Aquacloud AS

I Bergen er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive bransjesamarbeid og bransjefremmende aktiviteter innenfor digitalisering, teknologiutvikling og standardisering innenfor havbruksnæringen, og alt hva som hermed står i forbindelse. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Jørn Ottar Torsvik er daglig leder. Einar Wathne er styreleder og Nina Stangeland er styremedlem.

Green Fjords AS

I Hellesylt i Stranda er det startet et nytt aksjeselskap som bygge og drive utvikling og salg av miljøvennlige båter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroer. Ole-Hjalmar Bonsaksen er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Bente Bonsaksen og styremedlemmer er Frank Ole Bonsaksen, Victor Boye-Thorsen, Colin Boye og Petter Harald Boye-Thorsen.