– Dette er et stort prosjekt både for forskningen, forvaltningen og for byen, sier Høyres stortingsrepresentant, Tom-Christer Nilsen til Fiskeribladet.

Det planlagte nybygget på Dokkenområdet har et forventet kostnadsestimat på 3,18 milliarder kroner, og målet er å styrke det maritime kunnskapsmiljøet i Bergen.

– Vi er midt oppi en klima- og naturkrise, da er kunnskap om rent hav og bærekraft helt avgjørende når vi skal satse videre på det maritime som har et stort potensial i det grønne skiftet, sier André N.