I en pressemelding opplyser Kystverket at etaten skal lede arbeidet med å rydde strender for plastpellets i Oslofjordområdet og nedover Sørlandet, gjennom en statlig aksjon.

Kystverket beslutter dermed hvilke tiltak som skal iverksettes. Rederiet Seatrans Ship Management, som eier skipet kulene stammer fra, stiller sine ressurser til disposisjon og bidrar til gjennomføring av tiltakene, opplyser Kystverket.

Fortgang i arbeidet

Etaten viser til at siden kulene ble oppdaget i midten av mars har berørte kommuner og Oslofjorden Friluftsråd allerede gjort en stor innsats, men det er mye som gjenstår.

Først skal det kartlegges hvor plastkulene er å finne. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) i berørte områder er nå i gang med å innhente informasjon fra kommunene.

- Vi må vite hvor vi kan sette inn ressursene mest effektivt. Tidligere er det også blitt opprettet en innmeldingsløsning for å melde fra om funn av plastpellets. Vi kommer til å få tilgang til den informasjonen som ligger der, for å bidra til at vi kan få en oversikt over hvor vi skal aksjonere, sier Mortensholm.

Kystverket ønsker å gå i gang med arbeidet så fort som mulig.