– Jeg kunne nesten ikke tro mine egne ører da jeg hørte det, sier administrerende direktør Rita Karlsen hos Brødrene Karlsen på Senja.

Onsdag denne uken varslet regjeringen at arbeidsledige og permitterte skal få beholde noe av dagpengene sine ved sesongarbeid. Det var samme dag som det ble klart at grensene fortsatt holdes stengt.

– Dette vitner om en holdning til industrien jeg skulle ønske jeg slapp å høre, sier Karlsen.

- Kan ikke skeivbetale

Bransjeansvarlig for fiskeindustrien i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Ann-Solveig Sørensen, er langt på vei enig med Karlsen i at tiltaket som regjeringen nå har lansert, blir helt feil.

– Vi kan ikke «skeivbetale» folk. Det går ikke an. Dette er et veldig dårlig tiltak. Det må være lik lønn for likt arbeid, sier Sørensen til Fiskeribladet.

NNN, som organiserer ansatte i industrien, har fått mange reaksjoner fra tillitsvalgte og medlemmer det siste døgnet.

– De reagerer på det legges opp til en forskjellsbehandling av folk. At de som har jobbet i industrien i mange år, skal få dårligere vilkår enn en permittert som kommer inn for å jobbe en periode, sier hun.

Regjeringen vil la at arbeidsledige og permitterte få beholde noe av dagpengene sine ved sesongarbeid. - Vi kan ikke «skeivbetale» folk, sier bransjeansvarlig for fiskeindustrien i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Ann-Solveig Sørensen. Foto: Privat

Stolt tradisjon

Fiskekjøper Karlsen ser det som at folk må subsidieres for å nedlate seg til å ta jobb i fiskeindustrien.

– Det vil jeg rett og slett ikke være med på. Industrien har en lang og stolt tradisjon. Det er noen som ikke har forstått det, sier hun.

Hun mener det er helt feil at folk som har jobbet hos dem i mange år skal stå ved siden av nyankomne og uerfarne arbeidere som får ekstra penger fra staten på toppen av lønna fra Brødrene Karlsen.

– Vi står i en pandemi og har et veldig usikkert marked. Vi trenger ikke å bli en offentlig hoggestabbe i tillegg, sier konsernsjef Rita Karlsen i Brødrene Karlsen. Foto: Bent-Are Jensen

– Mulig å tjene gode penger

– Men må regjeringen gjøre dette fordi lønningene er for lave?

– Lav lønn er bare tull. Tariffen i fiskeindustrien er mye høyere enn i butikk og mange andre tariffer. Lønna er helt ok. Det landes fisk til alle døgnets tider, og med overtidsbetaling er det virkelig mulig å tjene gode penger over en kort periode.

– Hvordan er holdningen til industrien?

– Jeg blir mer og mer oppgitt over det som kommer frem. Dette er spikeren i kista, og vitner om at det ikke er respekt for jobben vi gjør.

Rita Karlsen tok også til tastaturet da nyheten kom fra regjeringen. Her kan du lese hva hun skriver på Facebook:

Mangler noen, men rekrutterer ikke gjennom Nav

Brødrene Karlsen på Husøy begynte å planlegge inntak av ansatte i november. På grunn av innreisestoppen 29. januar var det likevel noen de ikke rakk å få inn.

Selskapet mangler nå rundt 10 ansatte av de 45 som jobber i hvitfiskavdelingen under vinterfisket. Karlsen tror nok det skal gå. Men noen rekruttering fra Nav blir det ikke snakk om.

– Det er nå alltid folk som ringer, så det blir tøft, men vi skal klare det. Vi har over tid hatt flotte ungdommer fra Østlandet og fra rundt omkring i landet., så jeg tror ikke det blir umulig å få inn folk

Uerfarne arbeidere settes til de enkleste oppgavene som å stå ved sløyelinja eller sortere rogn og lever.

– Vi håndterer verdier, så man må skjønne hva man holder på med, sier Karlsen.

Gregora Baleca (t.h.) og kollegene kjøler ned sløyd og hodekappa fisk torsdag ettermiddag. Foto: Tiril Tøllefsen/Brødrene Karlsen

Ingen smitte i bedriften

Innreisestoppen vil vare ut denne måneden og gjelder blant annet for sesongarbeidere i fiskeindustrien. De stengte grensene tar Karlsen med ro.

– Isolert sett som industri er det uheldig, men vi står jo midt i en pandemi, og det må vi ta innover oss. Men jeg er kritisk til at det i offentligheten kan synes som om fiskeindustrien har ført med seg smitte inn i landet. Det synes jeg er en ubegrunnet påstand, sier Karlsen.

Selv har Brødrene Karlsen hatt strenger regler, forteller hun. De ansatte har sittet i karantene og har måttet levere negativ test før de kunne sette i gang å jobbe.

– Trygd eller arbeid

Sørensen i NNN mener regjeringen heller burde stilt strengere krav til de mange som nå går arbeidsledig.

– Du bør ikke ha anledning til å takke nei om du tilbys et arbeid. Du må få valget mellom arbeid og trygd. Samtidig må industrien si ja til nordmenn. Vi har sett eksempler på at mange ledige med bakgrunn fra fiskerinæringa, ikke har fått seg jobb i industrien, sier Sørensen.

Selv om kompetanse og erfaring er viktig, mener hun det finnes arbeidsoppgaver i industrien som er mulig å lære på kort tid.

– Industrien har vel også et ansvar for de arbeidstakerne i utlandet som de allerede har inngått kontrakter med?

– Det har de selvfølgelig, og det er trasig at det sitter folk i andre land som skulle vært her og tjent penger nå. Men denne pandemien har pågått i snart ett år, man kunne kanskje gjort noen grep tidligere. Vi skjønner at næringa er i en vanskelig situasjon, men de grepene som regjeringa har tatt, etter råd fra helsemyndighetene, er nødvendig når vi nå ser oppblussing av smitte i mange kommuner.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Høyre). Foto: Bent-Are Jensen

Skal behandles i Stortinget

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier han har forståelse for at industrien er frustrert. Han sier de «i denne omgang» har valgt å bruke gulrot og ikke pisk i et forsøk på å hjelpe industrien i en krevende situasjon.

– Dette er ment som et insitament for å få flere til å melde seg til tjeneste i en situasjon hvor utenlandsk arbeidskraft ikke kommer inn i landet, sier statsråden og presiserer at dette er et forslag som skal behandles i Stortinget.

– Regjeringen skulle gjerne vært foruten hele pandemisituasjonen, men når vi nå har fått denne nye og mer smittsomme virusvarianten, kan det få store konsekvenser om vi ikke har strenge tiltak, noe det også er bred oppslutning om fra Stortinget, sier Ingebrigtsen til Fiskeribladet.

Gulrot, ikke pisk

På spørsmål om hvorfor regjeringen legger opp til forskjellsbehandling mellom fast ansatte i industrien og midlertidig ansatte via NAV, svarer Ingebrigtsen følgende:

– Industrien mangler nå noen hundre hender. Vi prøver å finne praktiske løsninger. Vi kunne pålagt folk å ta seg jobb i industrien, NAV har den muligheten. Men vi har valgt å bruke gulrot heller enn pisk for å dekke næringas behov for arbeidskraft.

– Hvorfor ikke pisk?

– Vi utelukker ikke at det kan bli aktuelt. NAV har den muligheten. Men vi har i første omgang valgt å bruke gulrot, sier statsråden.

Ikke konkludert om fly

– Lofotrådet har foreslått å chartre fly fra Litauen og Polen for å hente inn arbeidere til Lofoten. Er det aktuelt?

– Det er ett av innspillene vi har fått. Smittevernmessig ligger dette utenfor mitt mandat. Det er til vurdering, men vi har foreløpig ikke konkludert.

Regjeringen åpner for å gjøre unntak for «strengt nødvendig næringskritisk personell». Bedrifter med akutt behov for enkeltpersoner skal kunne søke om dette fra 20. februar. Ingebrigtsen sier Nærings- og fiskeridepartementet nå jobber med å lage kriterier for hvem som kan defineres innenfor denne kategorien.