Remøy Havfiske får dekket bøter og deler av sakskostnadane for 11,2 millionar kroner i eit forlik med staten, skriv NRK

Reketrålaren «Remøy» vart arrestert av russisk kystvakt i mai fjor, og vart liggande i Murmansk i tre veker før dei fekk reise heim.

– Etter ei heilskapsvurdering har vi kome til at dette er ein avtale vi kan klare å leve med, sjølv om vi på langt nær har fått kompensert tapa våre i samband med denne saka, seier Olav Remøy, styreleiar i Remøy Havfiske AS til NRK. 

Årsaka til at reketrålaren vart arrestert var at Fiskeridirektoratet hadde gjort ein feil i eit lisensskjema

Saka har vore oppe for russisk rett fem gongar, ifølgje NRK. Russiske styresmakter reduserte kravet på 90 millionar til 30, men reiarlaget anka. Det enda i desember i fjor med at Remøy Havfiske fekk ei bot på 5,4 millionar kroner, medan skipperen blei pålagt ei bot på 2,7 millionar kroner.