I en pressemelding opplyser Fiskeridirektoratet at de nå offentliggjør data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy.

Som første skritt i retning av offentliggjøring av stadig større mengder data, legger Fiskeridirektoratet nå ut datasett fra elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter.

Mer åpenhet

– Offentliggjøringen av data fra fiskeflåten er i tråd med et generelt krav i samfunnet om åpenhet og befolkningens rett til kunnskap om naturmiljø og utnyttelse av naturressurser. Allerede i oktober 2019 ble det besluttet å tilgjengeliggjøre data fra ERS og VMS på Fiskeridirektoratets nettsider, og en egen gruppe har siden arbeidet med å klargjøre de datasettene som nå blir tilgjengeliggjort, sier seniorrådgiver Hanne Rasch i Fiskeridirektoratet, i en uttalelse.

All posisjonsrapportering (VMS), uavhengig av hvor fartøyene har oppholdt seg, vil bli publisert for samtlige norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Avgang, fangst og omlasting

Direktoratet opplyser at av elektroniske rapporteringsdata (ERS) er det havneavgang, fangst, havneanløp og omlasting som publiseres.

I denne omgang vil det ikke bli lagt ut data for fartøy under 15 meter. '

«Fiskeridirektoratet vil foreta vurderinger av hvorvidt det er aktuelt å legge ut ERS- og VMS-data også for de minste fartøyene som til enhver tid rapporterer elektronisk», heter det i meldingen.