«Ut fra et ressurskontrollperspektiv er også posisjonsrapportering helt nødvendig», skriver Fiskeridirektoratet i høringsnotatet om