På Fiskarlaget Vests møte om fiskeripolitikken i Ålesund fredag, ble spørsmålet om hva de enkelte partier og regjeringsalternativ mener om kvotefordelingen, et sentralt tema. Det var her det